Thank You.

May, 26 is Mother’s Day in Poland. There is one loving
daughter whou would like to send a message to her
Mum.

26 maja to Dzień Matki w Polsce. Jest
jedna kochąjaca córka, która
chcia
łaby
wys
ł
ać list do swojej
Mamy.

 

 

Mamo,

Mogę napisać wiele, mogę powiedzieć równie dużo.
Niestety, żadne słowa nie wyrażą dokładnie tego, jak ważna dla mnie jesteś,
Kochana Mamo.

Dziekuję za wychowanie mnie na porządnego obywatela,
który w życiu kieruje się zasadami.

Dziekuję za pokazanie mi jak powinnam traktować innych
ludzi – z szacunkiem i ze zrozumieniem.

Dziekuję za nauczenie mnie jak robić
naleśniki.

Dziekuję za troskę, gdy byłam
chora.

Dziekuję za pokazanie mi jak troszczyć sie o innych
ludzi.

Dziekuję za każde przytulenie i buziak, gdy mój świat
się walił.

Dziekuję, ze to właśnie moją Mamą
jesteś!

Kocham Cię,

Twoja córka

 

translation:

Mum,

I can write much, as well as say much. Unfortunately,
there no words which could exactly describe how important you are in my life, my
beloved Mum.

Thank you for raising me up for a decent citizen who
follows rules.

Thank you for showing me how I should treat other
people – with respect and understanding.

Thank you for teaching me how to prepare
pancakes.

Thank you for taking care of me when I was
ill.

Thank you for showing me how I should take care of
other people.

Thank you for hugs and kisses when my world was falling
apart.

Thank you that you are MY MUM!

I love you,

Your daugther


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.