Thank You.


“Educated people (most probably
sociologists and psychologists) have created a phrase and provided us with a
definition
:

Euro-orphan is a child whose parent/s emigrated abroad (to a
country member of EU) without the child because of economic reasons (better job
opportunities).

According to that definition I am a half Euro-orphan
because my Dad started working abroad when I was 8 years old. My Mum took care
of us (me and my little Sister) while Dad was at Home once in a month or even
more rarely. He was not always there but I would never call myself a
Euro-orphan! That would be so unfair! My Dad was calling us almost everyday. We
knew what was happening in our lives even if we couldn’t have participated in
certain events together.

Our longing hearts were always counting the days till
Dad’s arrival and praying for His safe journy back Home. And everytime my Dad
appeared in the door we were running towards Him to hug Him tightly.

My Dad has started working in various European
countries in order to give a better life to His family and to provide His
daughters with proper education. All of His life He has been working very hard
and He still is even if His health is not the same as it was 22 years
ago.

 

I am the luckiest daugter on this planet because I can
call that amazing man – my DAD.

I admire my Dad and will always be grateful for
everything He did for me.

I will never stop saying Dad, slow
down
because I care about His health.

I will never forget that moment and that huge hug my
Dad gave me when my heart was broken.

 

Today is June, 23 – Father’s Day in Poland and this is
why I want to say:

Daddy, I love
You
.”

 

Your Daughter

 

 

dla Taty

“Wykształceni ludzie
(najprawdopodobniej socjolodzy i psycholodzy) stworzyli
wyrażenie i jego
definicję:

Eurosierota to dziecko, którego
rodzic/e wyemigrowali za granicę (to kraju
należącego do UE) z powodow ekonomicznych (lepsze oferty
pracy).

Na podstawie tej definicji jestem
półeurosierotą ponieważ mój
Tata zacząl pracować za
granicą, gdy miałam 8 lat. Moja
Mama opiekowała się nami
(mną i
moją młodszą siostrą)
podczas, gdy Tata był w domu raz w
miesiącu, a czasem nawert rzadziej. Nie
było Go zawsze, ale nigdy nie
nazwałabym siebie
półeurosierotą! To
byłoby bardzo niesprawiedliwe! Tata
dzwonił prawie każdego dnia.
Wiedzieliśmy, co się dzieje w
naszych życiach, nawet jeśli
nie mogliśmy razem
uczestniczyć w niektórych
wydarzeniach.

Nasze
tęskniące serca zawsze
odliczały dni do przyjazdu Taty i
modliły sie o jego
bezpieczną podróż do Domu.
I gdy Tata pojawiał się w
drzwiach, biegłyśmy do Niego by sie
przytulić jak najmocniej.

Moj Tata
zaczął pracować w
rożnych krajach europejskich,
ponieważ chciał zapewnić lepsze życie
swojej rodzinie i odpowiednie wykształcenie swoim
córkom. Całe
swoje życie Tata
pracował bardzo cieżko i nadal
pracuje mimo, ze Jego zdrowie nie jest takie samo jak było
22 lata temu.

 

Jestem
najszcześliwszą córką we
wszechświecie,
ponieważ mogę nazwać tego
niesamowitego meżczyznę – moim
TATĄ.

Podziwiam mojego Tatę i
bedę mu zawsze wdzięczna za
wszystko, co dla mnie zrobił.

Nigdy nie
przestanę mówić Tato,
zwolnij
,
ponieważ zależy mi na jego
zdrowiu.

Nigdy nie zapomnę tego
momentu i tego jak Tata mnie przytulił, gdy moje serce
było złamane.

 

Dzisiaj jest 23 czerwca – Dzień Ojca w Polsce – dlatego
chciałabym powiedzieć:

Tatusiu, kocham
Ci
ę
.”

 

Twoja
córka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *